1911. - 1920.

Се започна во Загреб

Во 1911 година Јулије Кониг, со своето знаење и искуство во производството на слатки и Славољуб Дојч со својот капитал, ја подигаат фабриката Унион.

Prethodno Sljedeće

1913.

Кралски дворски добавувач

Само две години подоцна на фабриката УНИОН и се доделува титулата на кралски дворски добавувач  за кралскиот двор во Виена и Будим .

1911.

Прв индустриски производител на чоколади

Фабриката УНИОН во Загреб започна со работа како прв индустриски производител на чоколади во југоисточна Европа.

За нас