Osnovni podaci

TVRTKA
Kraš prehrambena industrija d.d.
Skraćeno: Kraš d.d.

SJEDIŠTE
Ravnice 48, Zagreb
Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS 080005858

ŽIRO RAČUN
IBAN:HR0523400091100010694 kod Privredna banka Zagreb d.d.
Temeljni kapital u iznosu od 599.448.400,00  HRK uplaćen je u cijelosti i podijeljen na 1.498.621 dionicu na ime, u nominalnoj vrijednosti 400,00 HRK.

MATIČNI BROJ
3269043

OIB
94989605030

ČLANOVI UPRAVE
Predsjednik Uprave - Slavko Ledić
Član Uprave - Davor Bošnjaković
Član Uprave - Damir Bulić

Predsjednik Nadzornog odbora - prof.dr. sc. Zoran Parać