Zaštita osobnih podataka

Uprava Društva, temeljem članka 13. Statuta KRAŠ d.d. i članka 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka, imenovala je gospođu Sanju Molnar na funkciju službenika za zaštitu osobnih podataka.
Dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka su da vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka kod voditelja zbirke osobnih podataka

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:
Sanja Molnar
Voditelj kadrovske administracije
KADROVSKI, OPĆI I PRAVNI POSLOVI

KRAŠ prehrambena industrija d.d.
10000 Zagreb, Ravnice 48
Tel.: +385(1) 2396180
Fax.: +385(1) 2396507
E-mail: [email protected]