O nama

Nadzorni odbor

Vedran Tolić

ČLAN NADZORNOG ODBORA

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1982. godine.

Poslovnu karijeru započeo je u Ferimportu u svojstvu pripravnika. U istom poduzeću nastavlja razvoj karijere na poslovima komercijalnog referenta u veletrgovini, pomoćnika šefa odjela u veletrgovini i šefa odjela veletrgovine. Od 1982. do 1996. obavlja funkciju direktora veletrgovine.

Od 1997. godine radi kao izvršni direktor Dubrava-prometa d.d, Zagreb. 2003. prelazi u Osimpex d.o.o., Osijek na poslove komercijalnog direktora.

Članom Nadzornog odbora imenovan je 2016. godine.

Zlatan Lisica

ČLAN NADZORNOG ODBORA

Diplomirao je na Prehrambeno biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1985. godine.

Poslovnu karijeru započeo je 1987. godine u Krašu u svojstvu pripravnika tehnologa. Nakon pripravničkog stažiranja obavljao je poslove kontrolora kvalitete proizvoda, šefa smjene proizvodnje i samostalnog projektant tehnologa.

Na funkciju pomoćnika direktora Sektora razvoja, inženjeringa i kontrole imenuje se 1999. godine, a 2004. godine postaje direktor Sektora strateškog marketinga i razvoja. 2010. godine imenovan je za zamjenika člana Uprave Društva, a 2011. članom Uprave Društva. Od svibnja 2016. obavlja poslove projektnog menadžera.

Za člana Nadzornog odbora imenovan je 2016. godine.

Darko Đeneš

ČLAN NADZORNOG ODBORA

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1985. godine.

Radnu karijeru započeo je u Krašu 1986. godine na visokostručnim poslovima referenta izvoza u prekomorske zemlje. Od 1993. godine šef je tog tržišta.

Za člana Nadzornog odbora imenovan je 2004. godine od strane Radničkog vijeća, kao predstavnik radnika. Po zadnjem reizboru mandat mu je produžen 2016. godine.

Mladen Butković

ČLAN NADZORNOG ODBORA

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1979. godine.

Radnu karijeru započeo je u Krašu 1981. kao pripravnik na visokostručnim poslovima u izvozu. 1992. godine imenovan je direktorom Službe izvoza, zatim pomoćnikom direktora Sektora prodaje, te od 2004. godine direktorom Sektora prodaje.

Od 1.10.2006. godine obavlja poslove projektnog menadžera za tržišno planiranje.

Članom Nadzornog odbora imenovan je 2007. godine, a mandat mu je produžen zadnjim reizborom 2015. godine.

Marija Carić

ČLANICA NADZORNOG ODBORA

Diplomirala je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1981. godine. Na istom fakultetu završila je i poslijediplomski studij, te stekla naziv magistar biotehničkih znanosti. 2010. godine završava doktorski studij iz znanstvenog područja biotehnoloških znanosti.

Radnu karijeru započela je u Agrokomercu na visokostručnim poslovima glavnog analitičara u kemijskom odjeljenju analitičkog centra. Od 1987. godine zaposlena je u Krašu na poslovima tehnologa za razvoj novih i unaprjeđenje postojećih proizvoda, naročito iz grupe kakao proizvoda, kao samostalni tehnolog i šef odjela. Od 2002. godine obavlja poslove direktorice Službe tehnološkog razvoja, a od 2004. godine radi na poslovima Savjetnik – glavni inženjer razvoja proizvoda.

Imenovana je članicom Nadzornog odbora 2003. godine, a mandat joj je produžen zadnjim reizborom 2015. godine.

Tomislav Jović

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu, 1976. godine. Radnu karijeru započeo je 1976. godine u RMK Željezari Ilijaš, te 1985. godine prelazi u Energoinvest, Sarajevo. Godine 1994. osniva poduzeće za reviziju, računovodstvo i usluge ANDIV,d.o.o. Split, čiji je vlasnik i direktor. 

U Krašu je zaposlen od  1995. godine. Obavljao je visokostručne poslove glavnog revizora, zatim direktora Sektora ekonomika, financije i informatika. 

Od 1999. godine član je Uprave Društva, a 2001. godine imenovan je za direktora Sektora razvoja poslovnih procesa i informacijskog sustava. 

Od 29. 09. 2003. član je Uprave Društva, a od 20.05.2011. Projektni menadžer u Sektoru FiK

Članom Nadzornog odbora imenovan je 2011. godine. Nakon reizbora 2015. godine izabran je za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Zoran Parać

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1975. godine.

Magistar znanosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu postaje 1982., a doktorat znanosti brani na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1989. godine.

1976. godine radio je na Trgovačkom sudu u Zagrebu, 1978. u Belupo farmaceutici i od 1981. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Od 1981. godine radi, između ostalog, kao savjetnik više tvrtki na projektima: akvizicije, restrukturiranja i privatizacije, te povećanja temeljnog kapitala i drugim projektima. Početkom 90-ih godina radi na pretvorbi brojnih poduzeća, te u više zakonodavnih projekata. Autor je više od 100 publikacija s područja prava društava i trgovačkog prava.

Članom Nadzornog odbora imenovan je 2000. godine. Za predsjednika Nadzornog odbora izabran je 2013. godine, a mandat predsjednika Nadzornog odbora mu je produžen reizborom 2016. godine

O nama

* Root element of PhotoSwipe. Must have class pswp. *}