Zaštita okoliša

Kao društveno odgovorna kompanija Kraš u području zaštite okoliša gospodari aspektima okoliša radi sprečavanja negativnih utjecaja, primjenjujući pritom postojeće zakonske propise, kao i načela i postavljene ciljeve sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001.

Već pri planiranju razvoja naših proizvoda vodi se računa o ekološki prihvatljivim sirovinama, kao i o ambalažnim materijalima, kako bi korišteni materijali producirali što manje otpada. Veliku pozornost pridajemo racionalnom trošenju energenata: električne energije, plina i vode.

U 2016. godini napravili smo dodatni iskorak za ostvarivanje budućih poboljšanja, odlukom o uvođenju i primjeni sustava upravljanja energetskom učinkovitošću prema normi ISO 50001.