Uvjeti korištenja

Općenito

Web stranicu www.kras.hr (dalje u tekstu: Internet stranica) pokrenuo je i uređuje Kraš d.d. (dalje u tekstu: Kraš ili mi).

Korištenjem i pristupom ovim Internetskim stranicama Korisnici izjavljuju da su pročitali i razumjeli Uvjete korištenja, da su s istim upoznati i u cijelosti suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internet stranica u skladu s njima.

Zadržavamo pravo da izmijenimo izgled i sadržaj Internet stranica te Uvjete korištenja stoga vas molimo da iste povremeno proučite kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Smatrat ćemo da vaše naknadno korištenje Internet stranica predstavlja vaše prihvaćanje svih eventualnih izmjena.

Kraš d.d. ulaže razuman napor kako bi se na Internet stranicama objavljivali točni i aktualni podaci, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih, kao što i ne daje pravo prigovora u tom smislu. Kraš d.d. se ne smatra odgovornim za eventualne posljedice koje mogu proizići iz drugačijeg tumačenja materijala i sadržaja na Internet stranicama. Kraš d.d. ne jamči da će Internet stranice uvijek biti dostupne i raspoložive, te da neće sadržavati pogreške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje Internetskih stranica na svoju vlastitu odgovornost.

Dopušteno korištenje

Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja Internet stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog pismenog dopuštenja tvrtke Kraš d.d. i drugih nositelja autorskih i ostalih prava intelektualnog vlasništva.

Autorska i ostala prava intelektualnog vlasništva

Sadržaj Internet stranica zaštićen je autorskim pravima koja pripadaju tvrtki Kraš d.d., ili su ustupljena Krašu d.d., a u vlasništvu su trećih osoba. Kraš d.d. također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja Internet stranica. Nadalje, Internet stranice sadrže zaštitne znakove, imena pojedinaca i druge sadržaje intelektualnog vlasništva u vlasništvu Kraš d.d. ili trećih osoba, a Kraš je nositelj licencije.

Slike i video

Sve fotografije, slike, video zapisi na Internet stranicama isključivo su vlasništvo Kraša d.d. Autorska i ostala prava intelektualnog vlasništva na svim materijalima koji se nalaze na Internet stranicama pripadaju Krašu d.d. Sva prava su pridržana. Dopuštenje se daje subjektima radi korištenja tih materijala isključivo u promidžbene, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima. Drugačija upotreba materijala s Internet stranica nije dopuštena. Također, nije dopuštena upotreba bilo kojeg materijala s Internet stranica u svezi s prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Definirano dopuštenje i način korištenja Internet stranica ne smije se prenositi, podugovarati ili dodjeljivati i svaki namjeravani i pokušani prijenos, podugovaranje ili dodjeljivanje smatrat će se ništavnim. Korištenjem materijala s Internet stranica, medijski korisnici obvezuju se u potpunosti pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva.

Ponašanje korisnika

Obveza i dužnost Korisnika je koristiti Internet stranicu Kraša d.d. isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima. Korisnici ne smiju putem ovih Internet stranica objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pisanog odobrenja Izdavača, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga.

Promjene i prestanak uvjeta korištenja

Kraš d.d. pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove Internet stranica te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Uvjeti korištenja primjenjuju se do raskida istih od vaše strane ili od strane Kraša d.d. Vaš raskid, moguć u bilo kojem trenutku, znači prestanak korištenja Internet stranica i poništenje svih materijala i sadržaja "skinutih" i korištenih s iste web lokacije.

Upotreba kolačića  (Cookies)

Kraš koristi kolačiće (cookies) – skup podataka koji služe kao vaš anonimni individualni identifikator, na način da ga Internet stranica šalje vašem pregledniku i pohranjuje na vaše računalo. Kolačići se koriste za funkcioniranje svih značajki web lokacije i boljega korisničkog iskustva.

Svrha kolačića

Kada pristupite pojedinoj stranici Kras.hr, šaljemo vam cookije koji se pohranjuju na vašem računalu i služe za bilježenje informacija o vašim prethodnim posjetima (npr. koliko puta ste pristupili stranicama Kras.hr). To znači da ćemo prilikom svakog sljedećeg pristupa na Kras.hr potražiti vaš cookie kako bismo pročitali u njemu zapisane podatke. Cookie ne sadrži vaše osobne podatke, nego omogućuje brže i učinkovitije aktiviranje informacija, podataka i postavki koje ste već prethodno priopćili prilikom pristupa i korištenja Kras.hr. Našim cookijima na vašem računalu ne može pristupiti neka web stranica koja nije dio web stranice Kras.hr.

Kraš prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica i pri tom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika da reguliraju postavke kolačića koji su za to nužni, dostupne su na: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Zabrana kolačića

Ako niste suglasni s njihovom upotrebom, kolačiće možete lako izbrisati (ili spriječiti) na svom računalu tako da u izborniku Alati/Opcije (Tools/Options) u svom pregledniku izaberete tu mogućnost.

Dodatne informacije o upravljanju kolačićima dostupne su na stranicama preglednika koji koristite ili na www.allaboutcookies.org.