Rezultati Kraš grupe u trećem kvartalu potvrdili stabilnost poslovanja

Nerevidirani rezultati poslovanja Kraš grupe u trećem tromjesečju 2023. godine potvrđuju nastavak stabilnog poslovanja. Konsolidirani ukupni prihodi u razdoblju od siječnja do rujna 2023. iznose 125 milijuna eura, što je za 15,5 milijuna eura, odnosno 14,2 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok su ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u iznosu od 117,8 milijuna eura i veći su od prošlogodišnjih za 13,7 posto. Nakon pokrića ukupnih rashoda poslovanja na kraju trećeg kvartala ostvarena je dobit prije oporezivanja u iznosu od 7,2 milijuna eura, s rastom od 23,9 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

„Tijekom prva tri kvartala 2023. godine Kraš grupa imala je snažan fokus aktivnosti na optimizaciji internih resursa i racionalizaciji svih segmenata rashoda što je rezultiralo i nižom stopom rasta rashoda u odnosu na prihode i većom dobiti. Promatrajući ishode u tom kontekstu, uspjeli smo zadržati stabilnost poslovanja i očuvati profitabilnost. Ovakvi rezultati prikaz su nastojanja, truda i zalaganja svih zaposlenika i ostalih dionika važnih za poslovanje Kraš grupe, a u narednom razdoblju ostajemo usmjereni na daljnje unaprjeđenje svih poslovnih segmenata“, izjavioje Allen Halamić, predsjednik Uprave Kraša.

U ukupnim prihodima trećeg kvartala 2023. godine prihodi od prodaje ostvareni su u iznosu od 122,4 milijuna eura, dok ostali poslovni prihodi iznose 2,2 milijuna eura, a financijski prihodi 430 tisuća eura. Prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 69,56 milijuna eura, odnosno za 18,2 posto više u odnosu na prošlu godinu, dok su prihodi od prodaje u inozemstvu iznosili 51,13 milijun eura s povećanjem od 7,9 posto.

Ukupan obujam prodaje konditorskih proizvoda iznosi 26.867 tona. Zahvaljujući dobroj turističkoj sezoni ostvaren je količinski rast prodaje na domaćem tržištu, dok je na izvoznim tržištima ostvarena nešto niža količinska prodaja u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Iskazana neto dobit Kraš grupe na kraju trećeg kvartala 2023. iznosi 5,87 milijuna eura, što je za 998 tisuća eura, odnosno 20,45 posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prema nerevidiranim rezultatima EBITDA iznosi 13,45 milijuna eura, dok EBITDA marža iznosi 10,8 posto.