Upravljanje kvalitetom

Od prve certifikacije sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 u Krašu 1997. prošlo je punih 20 godina. Na osnovama dobro uspostavljenog i održavanog dokumentiranog sustava kvalitete, u tom razdoblju nadograđivali smo sustav prema smjernicama i zahtjevima naših kupaca i vjernih potrošača.

U sklopu usvojenih politika kvalitete, politike okoliša i politike energetske učinkovitosti definiramo ciljeve poslovanja koji se kontinuirano prate, mjere i analiziraju. Sustav se stalno nadzire i provjerava putem planova samokontrole, unutarnje prosudbe, prosudbe kod dobavljača, provjere i ocjene vanjskih neovisnih certifikacijskih tijela te, povremeno, stalnih ili potencijalnih kupaca.

Ispunjenjem zahtjeva kvalitete, zdravstvene ispravnosti i sigurnosti hrane, kao i zahtjeva u području zaštite okoliša Kraš je izgradio integrirani sustav upravljanja koji danas obuhvaća norme ISO 9001, ISO 14001, IFS, HACCP, košer i halal.

Dokumenti
Politika kvalitete, sigurnosti hrane i zaštite okoliša HRV i ENG pdf 1.2 MB
Halal lista proizvoda pdf 377.4 kB
Halal certifikat 2023-2026 pdf 327.8 kB
IFS certificate _Kraš d.d._2023 pdf 1.5 MB
Certificate ISO 50001 2018 ENG pdf 839.1 kB
Certifikat ISO 50001 2018 pdf 254.6 kB
IFS certificate_KRAŠ d.d._Tvornica Karolina Osijek_2022 pdf 68.2 kB
Kraš d.d. Zagreb, ISO 9001 pdf 747.2 kB
Kraš d.d. Osijek, ISO 9001 pdf 747.7 kB
V-label certificate Kraš_ pdf 154.3 kB