O nas

Nadzorni odbor

Zoran Parać

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA

Leta 1975 je diplomiral je na Pravni fakulteti Univerze v Zagrebu.

Leta 1982 je magistriral na Pravni fakulteti v Zagrebu in tam leta 1989 tudi doktoriral.

Leta 1976 se je zaposlil na Trgovskem sodišču v Zagrebu, leta 1978 v Belupo farmacevtiki, od leta 1981 pa na Pravni fakulteti v Zagrebu.

Od leta 1981 je med drugim delal kot svetovalec več podjetij pri projektih, kot so: akvizicije, prestrukturiranje in privatizacija, povečevanje osnovnega kapitala in drugi projekti. V začetku devetdesetih let se je ukvarjal s preoblikovanjem številnih podjetij in deloval na več zakonodajnih projektih. Je avtor več kot sto publikacij o pravicah družb in trgovskem pravu.

Leta 2000 je bil imenovan za člana nadzornega odbora. Za predsednika nadzornega odbora je bil izvoljen leta 2013, leta 2016 pa je bil ponovno izvoljen za predsednika nadzornega odbora.

Ana Mikuš Beban

NAMESTNIK PREDSEDNIKA NADZORNEGA ODBORA

Leta 1983 je diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Zagrebu. Delovno kariero je začela leta 1984 na Krasu kot stažistka. Od leta 1985 je delala na področjih načrtovanja, analize in nadzora na položajih referenta za načrtovanje in analize ter kasneje kot vodja oddelka. Od leta 2004 je direktor oddelka za kontroling, od leta 2005 pa notranji revizor Kraša.

Leta 2019 je bila imenovana za članico nadzornega sveta in bila izvoljena za namestnico predsednika nadzornega sveta.

Marija Carić

ČLANICA NADZORNEGA ODBORA

Leta 1981 je diplomirala je na Biotehniški fakulteti Univerze v Zagrebu. Na tej fakulteti je končala tudi podiplomski študij in pridobila naziv magistrica biotehnologije, leta 2010 pa je doktorirala iz biotehnologije.

Svojo poslovno pot je začela v Agrokomercu, kjer je opravljala visokostrokovna dela glavnega analitika v oddelku za kemijo analitičnega centra. Od leta 1987 je bila zaposlena v Krašu kot samostojna tehnologinja in vodja oddelka za razvoj novih in nadgrajevanje obstoječih izdelkov, zlasti iz skupine izdelkov iz kakava. Od leta 2002 je direktorica Službe za tehnološki razvoj, od leta 2004 pa svetovalka – glavna inženirka razvoja izdelkov.

Leta 2003 je bila imenovana za članico nadzornega odbora, na zadnji ponovni izvolitvi leta 2019 pa je bila izvoljena za nov mandat.

Zlatan Lisica

ČLAN NADZORNOEGA ODBORA

Leta 1985 je diplomiral na Biotehniški fakulteti Univerze v Zagrebu.

Svojo poslovno pot je začel leta 1987 v Krašu kot pripravnik tehnolog. Po pripravništvu je delal kot kontrolor kakovosti izdelkov, vodja izmene proizvodnje in samostojni projektant tehnolog.

Leta 1999 je bil imenovan za pomočnika direktorja sektorja za razvoj, inženiring in kontrolo, leta 2004 pa je postal direktor sektorja za strateški marketing in razvoj. Leta 2010 je bil imenovan za namestnika člana uprave družbe, leta 2011 pa za člana uprave družbe. Od maja leta 2016 opravlja naloge projektnega vodje.

Leta 2016 je bil imenovan za člana nadzornega odbora.

Vedran Tolić

ČLAN NADZORNEGA ODBORA

Leta 1982 je diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v Zagrebu.

Svojo poslovno pot je začel v Ferimportu kot pripravnik. V tem podjetju je nadaljeval svojo kariero kot komercialni referent v veletrgovini, pomočnik vodje oddelka v veletrgovini in vodja oddelka za veletrgovino. Od leta 1982 do 1996 je bil direktor tega oddelka.

Od leta 1997 je deloval kot izvršni direktor družbe Dubrava Promet d. d. v Zagrebu. Leta 2003 se je preselil v Osimpex d. o. o. v Osijeku in postal komercialni direktor.

Leta 2016 je bil imenovan za člana nadzornega odbora.

Nevena Pivac

ČLAN NADZORNEGA ODBORA

Leta 1999 je diplomirala poslovno upravljanje na univerzi John Cabot v Rimu. Od leta 2000 je direktorica marketinga v MI Brothers Pivac Ltd., nato je bila leta 2003 imenovana za izvršnega člana uprave v PPK Karlovac.

Na tem položaju je odgovorna za razvoj organizacijske strukture, opredelitev in uporabo organizacijskih postopkov, vodenje in nadzor kapitalskih projektov ter odgovorna za finance in računovodstvo, informacijske sisteme, javna naročila in človeške vire. Julija 2017 je bila imenovana za svetovalko uprave in je tesno sodelovala s člani uprave pri odločanju o zadevah, ki so za podjetje strateškega pomena.

Leta 2019 je bila imenovana za članico nadzornega sveta.

Darko Đeneš

ČLAN NADZORNEGA ODBORA

Leta 1985 je diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v Zagrebu.

Svojo poklicno pot je začel v Krašu leta 1986 na visokostrokovnih mestih referenta za izvoz v čezmorske države. Od leta 1993 je vodja prodaje na teh trgih.

Leta 2004 ga je svet delavcev kot predstavnika delavcev imenoval za člana nadzornega odbora. Na zadnji ponovni izvolitvi leta 2016 pa je bil izvoljen za nov mandat.

O nas