Upravljanje kvalitetom

Od prve certifikacije sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 u Krašu 1997. prošlo je punih 20 godina. Na osnovama dobro uspostavljenog i održavanog dokumentiranog sustava kvalitete, u tom razdoblju nadograđivali smo sustav prema smjernicama i zahtjevima naših kupaca i vjernih potrošača.

U sklopu usvojenih politika kvalitete, politike okoliša i politike energetske učinkovitosti definiramo ciljeve poslovanja koji se kontinuirano prate, mjere i analiziraju. Sustav se stalno nadzire i provjerava putem planova samokontrole, unutarnje prosudbe, prosudbe kod dobavljača, provjere i ocjene vanjskih neovisnih certifikacijskih tijela te, povremeno, stalnih ili potencijalnih kupaca.

Ispunjenjem zahtjeva kvalitete, zdravstvene ispravnosti i sigurnosti hrane, kao i zahtjeva u području zaštite okoliša Kraš je izgradio integrirani sustav upravljanja koji danas obuhvaća norme ISO 9001, ISO 14001, IFS, HACCP, košer i halal.

Zadovoljstvo potrošača

Od 2011. g u suradnji s nezavisnom vanjskom istraživačkom agencijom IPSOS PULS provodimo mjerenja zadovoljstva potrošača na reprezentativnom uzorku potrošača iz 1000 kućanstava. Ostvareni indeks zadovoljstva potrošača u 2016. je 85,37. 

U promatranom razdoblju od 2012. do 2016. indeks zadovoljstva potrošača je na visokoj razini i kreće se oko 86.

Dokumenti
Politika kvalitete 2018. pdf 45.7 kB
Halal certifikat Kraš pdf 507.5 kB
Popis halal proizvoda Kras d.d._06062018 pdf 662.4 kB
Kosher certifikat pdf 344.3 kB
Kraš IFS 2018. pdf 95.5 kB
ISO 9001 certifikat_hrv pdf 1002.3 kB
ISO14001 certifikat_hrv pdf 502.5 kB