Upravljanje kvalitetom

Od prve certifikacije sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 u Krašu 1997. prošlo je punih 20 godina. Na osnovama dobro uspostavljenog i održavanog dokumentiranog sustava kvalitete, u tom razdoblju nadograđivali smo sustav prema smjernicama i zahtjevima naših kupaca i vjernih potrošača.

U sklopu usvojenih politika kvalitete, politike okoliša i politike energetske učinkovitosti definiramo ciljeve poslovanja koji se kontinuirano prate, mjere i analiziraju. Sustav se stalno nadzire i provjerava putem planova samokontrole, unutarnje prosudbe, prosudbe kod dobavljača, provjere i ocjene vanjskih neovisnih certifikacijskih tijela te, povremeno, stalnih ili potencijalnih kupaca.

Ispunjenjem zahtjeva kvalitete, zdravstvene ispravnosti i sigurnosti hrane, kao i zahtjeva u području zaštite okoliša Kraš je izgradio integrirani sustav upravljanja koji danas obuhvaća norme ISO 9001, ISO 14001, IFS, HACCP, košer i halal.

Zadovoljstvo potrošača

Od 2011. g u suradnji s nezavisnom vanjskom istraživačkom agencijom IPSOS PULS provodimo mjerenja zadovoljstva potrošača na reprezentativnom uzorku potrošača iz 1000 kućanstava. Ostvareni indeks zadovoljstva potrošača u 2016. je 85,37. 

U promatranom razdoblju od 2012. do 2016. indeks zadovoljstva potrošača je na visokoj razini i kreće se oko 86.

Dokumenti
Politika kvalitete 2018. pdf 45.7 kB
Halal certifikat Kraš pdf 507.5 kB
Popis halal proizvoda Kraš d.d. pdf 658.8 kB
Kosher certifikat pdf 344.3 kB
Kraš IFS certifikat 2017. pdf 89.6 kB
ISO 9001 certifikat_hrv pdf 1002.3 kB
ISO14001 certifikat_hrv pdf 502.5 kB