Varstvo osebnih podatkov

Uprava družbe je v skladu s 13. členom Statuta KRAŠ d. d. in 18.a členom Zakona o varstvu osebnih podatkov imenovala gospo Sanjo Molnar za uslužbenko za varovanje osebnih podatkov.
Njeni dolžnosti sta skrbeti za zakonitost obdelave osebnih podatkov in uveljavljati pravico do varstva osebnih podatkov pri vodji zbirke osebnih podatkov.