Upravljanje kvalitetom

Od prve sertifikacije sistema upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 u Krašu 1997. prošlo je punih 20 godina. Na osnovama dobro uspostavljenog i održavanog dokumentovanog sistema kvaliteta, u tom razdoblju nadograđivali smo sistem prema smernicama i zahtevima naših kupaca i vernih potrošača.

U sklopu usvojenih politika kvalitetapolitike zaštite okolinepolitike energetske efikasnosti definišemo ciljeve poslovanja koji se kontinuirano prate, mere i analiziraju. Sistem se stalno nadzire i proverava putem planova samokontrole, unutrašnje procene, procene dobavljača, provere i ocene spoljnih nezavisnih sertifikacijskih tela te, povremeno, stalnih ili potencijalnih kupaca.

Ispunjenjem zahteva kvaliteta, zdravstvene ispravnosti i sigurnosti hrane, kao i zahteva u području zaštite okoline Kraš je izgradio integrisani sistem upravljanja koji danas obuhvata norme ISO 9001, ISO 14001IFS, HACCP, košer i halal.

Zadovoljstvo potrošača

Od 2011. g u saradnji s nezavisnom spoljnom istraživačkom agencijom IPSOS PULS sprovodimo merenja zadovoljstva potrošača na reprezentativnom uzorku potrošača iz 1000 domaćinstava. Ostvareni indeks zadovoljstva potrošača u 2016. je 85,37. 

U posmatranom razdoblju od 2012. do 2016. indeks zadovoljstva potrošača je na visokoj visini i kreće se oko 86.

Dokumenti
Politika kvalitete 2018. pdf 45.7 kB
Halal certifikat Kraš pdf 507.5 kB
Popis halal proizvoda Kraš d.d. pdf 658.8 kB
Kosher certifikat pdf 344.3 kB
Kraš IFS certifikat 2017. pdf 89.6 kB
ISO 9001 certifikat_hrv pdf 1002.3 kB
ISO14001 certifikat_hrv pdf 502.5 kB